​Mindfulness

Tècnica consistent en dirigir i focalitzar l'atenció orientat-la cap a les nostres pròpies experiències del moment present, exercint al mateix temps l'acceptació, la curiositat i l'obertura sense judici​.

En què consisteix


La pràctica del Mindfulness, o Atenció /Consciència Plena (seria l'equivalent en espanyol), consisteix en dirigir i focalitzar l'atenció orientat-la cap a les nostres pròpies experiències del moment present, exercint al mateix temps l'acceptació, la curiositat i l'obertura sense judici.

És l'entrenament i aprenentatge de l'observació dels nostres pensaments, i la relació envers ells, sent la clau de la pràctica no el fet de rebutjar-los o que no ens arribin, sinó més aviat d'observar-los i prendre consciència de com reaccionen i els classifiquem, (ment dualista = bo vs dolent, correcte vs incorrecte, agradable vs desagradable, etc.) permetent-nos veure i descobrir la realitat que ens envolta tal i com és.

Més que una tècnica està considerada una filosofia i hàbit de vida: és l'art de prendre consciència del moment present. D'aprendre a viure en l'ara i obrir-nos a la possibilitat d'explorar una realitat diferent, traspassant les pròpies barreres i límits mentals per endinsar-nos en el desconegut món de la nostra ment.

Així com entrenem el cos també es requereix entrenar la ment per poder incorporar l'hàbit de l'atenció plena, facilitant i creant un nou espai i escenari per contemplar i relacionar-nos de manera diferent amb nosaltres mateixos, les nostres emocions i sentiments.

En l'actualitat el Mindfulness representa tota una revolució en l'àmbit de la salut, existint molta evidència prou consolidada que mostra la seva eficàcia i utilitat en contexts clínics (com malaltes i trastorns psicològics), emprant-se de manera exitosa en altres àmbits no clínics com programes educatius, empreses, centres penitenciaris, món de l'esport, etc., i reportant importants millora en la qualitat de vida, satisfacció vital i benestar en general. (Fet que ha captat l'atenció de la psicologia i altres disciplines com la medicina i la neurociència). 

La psicologia ens diu que els nostres pensaments creen automàticament els sentiments, i aquests, inevitablement repercutiran en el nostre cos.

A través d'estudis de neurociència i amb tècniques de neuroimatge, s'ha pogut comprovar com la pràctica realitzada durant 2 mesos genera un profund impacte fisiològic en les estructures del cervell (neuroplasticitat), havent-se pogut documentar com les mides de les àrees cerebrals i la seva densitat varia fruit de la meditació, i com certs circuits neuronals es modifiquen i s'estableixen noves connexions inclús en l'edat adulta.

Alguns dels estudis ens indiquen:

 • Estudis en la Universitat de Harward (pionera al món en estudis de neurociència) afirma que entre el 60 i 80% de les malalties estan directament lligades a una manca de gestió emocional.
 •  La pràctica ens proporciona els mateixos beneficis o més, i sense els efectes secundaris, que els antidepressius en persones amb depressió.
 •  Creació de noves neurones i augment de la matèria gris en l'àrea de l'hipocamp (zona molt important de l'aprenentatge i la memòria).
 • Augment de les hormones de la felicitat: dopamina (plaer i motivació) i serotonina (estat d'ànim).
 • Augment de les neurones mirall: augment de l'empatia, i per tant, de intel·ligència emocional.
 •  Increment de l'activitat basal en el costat esquerra del cervell del còrtex prefrontal, un patró que s'associa a les emocions positives.
 • Reducció del volum de l'amígdala dreta basolateral, canvi que es relaciona amb menor estrès.
 •  Millora de la pressió arterial, funció immune i nivells de cortisol.
 • Millora de la funció cognitiva, incrementant per exemple la concentració i memòria de treball.
 • Eleva l'expressió de gens relacionats amb el metabolisme, funció mitoconrdrial i manteniment de telòmers de les cèl·lules (la seva pèrdua està associada a l'envelliment) i redueix l'expressió de gens lligats a respostes inflamatòries. 
 • Millora de la qualitat del descans i del somni.

​Beneficis


S'ha demostrat un gran impacte fisiològic en les estructures del cervell (neuroplasticitat) i com les mides de les àrees cerebrals i la seva densitat, així com certs circuits neuronals, es modifiquen i s'estableixen noves connexions inclús en l'edat adulta, reportant importants millores en la qualitat de vida, incrementant el benestar general i la satisfacció vital. 

Alguns dels seus beneficis són:

 • Major equilibri emocional i menor reacció enfront de l'exterior.
 • Major acceptació, comprensió i compassió per un mateix.
 • Major connexió amb el món i amb el que ens envolta.
 • Major consciència i control sobre l'estat del pensament.
 • Major connexió amb un mateix i amb el seu potencial.
 • Major habilitat per relaxar-se i autoregular-se.
 • Menor ansietat i depressió.
 • Descens dels símptomes físics i psicològics associats a l'estrès.
 • Major nivell d'energia i entusiasme.

A qui va dirigit?


A qualsevol persona i de qualsevol àmbit que vulgui endinsant-se en l'exploració de la ment.

​Història i orígens


La paraula anglesa Mindfulness, que no té equivalent en espanyol, es refereix a la capacitat de prendre consciència del moment present. Per aquest motiu també s'utilitza el terme d'Atenció o Consciència Plena.

El seu origen està en la pràctica budista, tot i que la seva essència és universal. 

Del nom "Sati" (idioma Pali que es parlava fa 2.500 anys en l'època de Gautama Buda), venia a referir-se a la pràctica essencial en la que la persona es concentrava de manera intencionada i conscient en romandre atent al moment present, sense jutjar-lo ni valorar l'experiència ni els pensaments. 

Gràcies als exitosos resultats dels treballs de recerca i investigació duts a terme per el Dr.Jon Kabat-Zin, el qual va endinsar-se durant anys en la pràctica de la meditació a l'Índia per més tard, exportar-ho als EEUU als anys 70, creant allà el primer "Centre de Reducció de l'Estrès" (a Massachussets). I a partir d'aleshores es comença a expandir a occident, obrint-se un nou camp de treball en el món de la medicina i la psicologia, estenent-se també en altres àmbits com el de l'esport, l'educació, o el món empresarial. Fins i tot en l'actualitat també s'aplica en hospitals i clíniques tant per la salut física com per la mental.

"​El veritable equilibri i la felicitat es troben en un espai que està fora del pensament"

​Albert Einstein